Norbygg AS hovedkontor i Fredrikstad.

Om Norbygg AS - Din totalentreprenør i Oslo, Østfold og Akershus

Norbygg har siden starten i 1979 utviklet seg til å bli en sentral aktør og totalentreprenør i markedet for næringsbygg i Oslo, Østfold og Akershus. Vi er i dag en bedrift med sterk faglig kompetanse bestående av medarbeidere med lang erfaring innen sine respektive fagfelt. Vi holder til i representative kontorlokaler på Rolvsøy i Fredrikstad, og våre primærområder er i hovedsak Østfold og Akershus, men vi tar også oppdrag i andre deler av Østlandet.

Sentral godkjenning
Som en del av den faglige kompetansen, har vi sentral godkjenning gjennom direktoratet for byggkvalitet. Vi kan derfor vise til dokumentert kunnskap og erfaring innenfor byggenæringen, en ekstra trygghet for deg som vurderer å bruke oss til ditt prosjekt.

Et entreprenørfirma som tilbyr mer enn et bygg

Norbyggs hovedsatsingsområder består av prosjektutvikling og gjennomføring av større byggeoppdrag innen næringsbygg, og vi kan tilby alt fra totalentreprise til tilbygg- og rehabiliteringsoppdrag.

Fra idé til ferdigstilling av byggeprosjekt

Vi gjennomfører komplett prosjektutvikling fra idé-stadiet, via planlegging, rådgivning og prosjektering frem til utførelse og ferdigstilling av byggeprosjektene. Vår visjon er at all entreprenørvirksomhet styres lokalt, hvor det legges stor vekt på kvalitetsstyring og at alle prosesser utføres i samarbeid mellom alle berørte parter.

Vi har et godt forhold til alle aktører i en byggeprosess deriblant offentlige myndigheter.


Vår filosofi

Norbyggs visjon er å levere «nøkkelferdige» næringsbygg fra idé til virkelighet, hvor kundens krav og ønsker alltid vil bli ivaretatt med tett oppfølging og et nært samarbeid under hele prosessen.

Service, kvalitet og sikkerhet

Vi er opptatt av service, kvalitet og sikkerhet i alt vi representerer, og legger prestisje ned i hvert eneste byggeprosjekt. Det er kundens behov som gir oss oppdrag, og vi har ord på oss for å være løsningsorienterte, pålitelige og fleksible. Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene - både når det gjelder teknologi, miljø, kostnadseffektivitet og offentlige krav. Ved å ha nærhet til og kunnskap om markedet, er det lettere å oppnå den beste løsningen til hvert enkelt prosjekt.