ALTUS OG ETAC

Norbygg har hatt totalentreprise på et lager- og logistikkbygg i Vanem Næringspark i Moss for Altus og Etac. Bygget var i utgangspunktet tiltenkt én leietaker og bestod i første omgang av to seksjoner med tilhørende lager- og kontorlokaler. I etterkant har Norbygg bistått byggherren, Marine Trading, med endringer av bygget grunnet bytte av leietakere, og seksjonerte anlegget inn i ytterligere én avdeling. Anlegget består nå av to lagerrom med én stor kontoravdeling og disponeres av bedriftene Altus og Etac. På grunn av stedlige forhold er det installert en sprinkeltank i lokalene som brannsikrende tiltak. Bygget består hovedsaklig av stål, sandwichelementer med 15 cm steinullisolasjon, pulverlakkerte aluminiumsvinduer og glassfasader.
Ta kontakt om du er ute etter å bygge eller rehabilitere lager- og logistikkbygg.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: Lager- og logistikkbygg
BELIGGENHET: Vanemveien 1, Moss
BYGGETID 2010
STØRRELSE: 7.697 kvm
BYGGHERRE Marine Trading AS
STATUS: Avsluttet