DAHLES AUTO SARPSBORG

Norbygg har hatt totalentreprise på rehabiliteringen og utbyggingen av bilanlegget Dahles Auto i Sarpsborg. Alle bygningsmessige anlegg var inkludert i entreprisen, men de tekniske anleggene var overlatt andre entreprenører. Målet med rehabiliteringen var å etablere en egen
Skoda-avdeling i en tidligere vaskehall tilknyttet det eksisterende bilanlegget, oppgradere salgs-og kontorlokalene til Volkswagen og Audi og omstrukturere utearealene. Vaskehallen ble strippet ned til bærekonstruksjonen og gjenoppbygget etter Skodas nye konseptdesign.
Alle tre avdelingene (Skoda, Audi og Wolkswagen) er prosjektert etter produsentenes prinsipper med enkle former; klare farger; modulære løsninger; materialer med høy kvalitet og enkel anvendelse av alle utvendige skiltelementer. I tillegg ble tidligere utbyggingsetapper fjernet slik at alle fasadene har fått et mer helhetlig utrykk, alle takene ble etterisolert, vinduene ble byttet ut med 5-lag energiglass og utvendig anlegg ble omstrukturert med drabanter og skiltdekor.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: rehabilitering bilanlegg
BELIGGENHET: Vingulmorkvn. 23, Sarpsborg
BYGGETID 2014
STØRRELSE: 5 494 kvm
BYGGHERRE Dahles Eiendomsselskap AS
STATUS: Avsluttet