KINNARPS AS

Norbygg har hatt totalentreprise på et nybygg for Kinnarps i Moss, som er bedriftens hovedlager i Norge. Kunden hadde spesifikke krav til byggets arkitektur, i henhold til selskapets internasjonale konsept og felles utforming. Norbygg samarbeidet tett med både kunden og det svenske arkitektfirmaet Aria Arkitekter, og resultatet ble et moderne, solid prefabrikert betongbygg av høy kvalitet. Bygget består av fire etasjer med kontorer og et stort showroom og det er blitt lagt stor vekt på interiør, smarte innredninger og estetikk. I en egen del av bygget har det blitt tilpasset et stort lager som går over to etasjer med en åpen messanin. Bygget er en kombinasjon av stål, prefabrikerte sandwichelementer og betong.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: Lager- og kontorbygg
BELIGGENHET: Solgårdskog 110, Moss
BYGGETID 2007
STØRRELSE: 7.347 kvm
BYGGHERRE Kinnarps AS
STATUS: Avsluttet