MOSS VARMETEKNIKK AS

Norbygg har hatt totalentreprise på et nybygg for Moss Varmeteknikk, og er det første næringsbygget som ble oppført på Vanem Næringsområde i Moss. Moss Varmeteknikk er en industribedrift som først og fremst driver med store varmevekslere og kjeler for den internasjonale industrien. Bygget er derfor dimensjonert og utstyrt for produksjon av kjeleanlegg, trykkdeler, traverskran, lagerrom og andre servicerom for bedriften, i tillegg til et uteområde på 8500 kvm. Bygget er en kombinasjon av stål, prefabrikerte sandwichelementer og betong.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: Verksted- og kontorbygg
BELIGGENHET: Vanemvegen 1, Moss
BYGGETID 2006 -2007
STØRRELSE: 2.408 kvm
BYGGHERRE Marine Trading AS
STATUS: Avsluttet