POSTEN BRING

Norbygg har hatt totalentreprise på Posten og Brings Fredrikstadterminal, hvor det meste av pakke- og logistikkvirksomheten i Østfold samles. Byggherren er Holmskau AS.Terminalen ble utvidet og tilpasset eksisterende Bring-terminal for produksjon og distribusjon av gods og pakker. Tilbygget/ombyggingen består i hovedtrekk av felles administrasjonsdel med kontorer/sosial del og produksjonslokaler bestående av en godsterminal og en pakketerminal. Med nybygg og eksisterende bygg er det snakk om en terminal på 7.543 kvm, hvorav 6.643 kvm er produksjonsarealer. Tomtearealet er på 30 mål. Bygget er en kombinasjon av stål, prefabrikerte sandwichelementer og betong.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: Pakke- og godslanlegg
BELIGGENHET: Evjebekken 3, Rolvsøy
BYGGETID 2012
STØRRELSE: 7.543 kvm
BYGGHERRE Holmskau AS
STATUS: Avsluttet