STENE STÅL PRODUKTER

Norbygg har hatt totalentreprise på rehabiliteringen av hovedkontoret til Stene Stål Produkter AS i Fredrikstad. Bedriften er den eneste grossisten i Norge som har spesialisert seg kun mot salg av stål til stålbyggere. For å bedre arbeidsforholdene til de ansatte, ble det besluttet å rive de gamle lokalene og etablere nye og moderne kontorlokaler, samt sosiale arealer. I tillegg er det blitt lagt stor vekt på utformingen av garderobene og spiserommet og på farge-og interiørvalget i alle rom. Bygget er en kombinasjon av stål, prefabrikerte sandwichelementer og betong.

PROSJEKTTYPE: Totalentreprise: Rehabilitering
BELIGGENHET: Seljeveien 8, Fredrikstad
BYGGETID 2009
STØRRELSE: 600 kvm
BYGGHERRE Stene Stål Produkter AS
STATUS: Avsluttet